Quạt Công Nghiệp

Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT VIỆT NAM

 Đ/C: 76 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh
Hotline: 0984.711.222 - 0948.928.638

1. Quạt Sàn CN S20001
· Sải cánh 50cm
· Điện áp 220V-50Hz
· Công suất 85W
· Cường độ dòng điện 320-300-280mA
· Khung điều chỉnh hướng Quạt
· Độ cách điện
· Lưu lượng gió 80 m3/phút(m3/min)
· Đóng gói 1cây(pc)
· Trọng lượng sản phẩm 4,2kg
· Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)
2. Quạt Đứng D24001
 • Sải cánh 60cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 120W
 • Cường độ dòng điện 300-400mA
 • Độ cách điện
 • Lưu lượng gió 100 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 17,6kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)
3. Quạt Đứng D20001
 • Sải cánh 50cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 85W
 • Cường độ dòng điện 300-350mA
 • Độ cách điện
 • Lưu lượng gió 80 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 8,5kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)
4. Quạt Treo L24001
 • Sải cánh 60cm
 • Điện áp 220V-50Hz
 • Công suất 120W
 • Cường độ dòng điện 300-400mA
 • Độ cách điện
 • Lưu lượng gió 100 m3/phút(m3/min)
 • Đóng gói 1 cây(pc)
 • Trọng lượng sản phẩm 9,7 kg
 • Trọng lượng bao bì 1,3 kg
 • Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)

5. Quạt Treo L20001
· Sải cánh 50cm
· Điện áp 220v-50Hz
· Công suất 85w
· Cường độ dòng điện 300-350 mA
· Độ cách điện
· Lưu lượng gió 80 m3/phút(m3/min)
· Đóng gói 1 cây(pc)
· Trọng lượng sản phẩm 7,4 kg
· Trọng lượng bao bì 1,2 kg
· Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)


6. Quạt Treo L20002
· Sải cánh 50cm
· Điện áp 220v-50Hz
· Công suất 85w
· Cường độ dòng điện 300-350 mA
· Độ cách điện
· Lưu lượng gió 80 m3/phút(m3/min)
· Đóng gói 1 cây(pc)
· Trọng lượng sản phẩm 4,4 kg
· Trọng lượng bao bì 1,2 kg
· Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)

7. Quạt Đứng L20002
· Sải cánh 50cm
· Điện áp 220v-50Hz
· Công suất 85w
· Cường độ dòng điện 300-350 mA
· Độ cách điện
· Lưu lượng gió 80 m3/phút(m3/min)
· Đóng gói 1 cây(pc)
· Trọng lượng sản phẩm 5,4 kg
· Trọng lượng bao bì 1,2 kg
· Tốc độ vòng quay 1200 vòng/phút(rpm/min)


Liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT VIỆT NAM

 Đ/C: 76 Lê Quang Định, P.14, Q.Bình Thạnh

Hotline: 0984.711.222 - 0948.928.638